scol.nl


Wat is de Monitor Sociale Veiligheid

De Monitor

De Monitor Sociale Veiligheid (MSV) is een instrument om de sociale veiligheid van leerlingen te meten en te volgen. Deze monitoring is een wettelijke verplichting. De MSV is een optionele toevoeging op de leerlingvragenlijst van de Sociale Competentie Observatielijst (LeerlingSCOL). Om de MSV te kunnen gebruiken, heeft een school een LeerlingSCOL-licentie nodig. De school kan er voor kiezen om de MSV-vragen wel of niet als aanvulling op de LeerlingSCOL af te nemen. Gebruikt u de MSV niet, denk er dan wel om dat u de sociale veiligheid met een ander instrument in kaart brengt om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Voor de MSV is een aparte inhoudelijk gebruikershandleiding beschikbaar.

De MSV is net zoals de LeerlingSCOL bestemd voor leerlingen van groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. Met de MSV wordt het oordeel van de leerling over zijn welbevinden, veiligheidsbeleving en aantasting van de sociale en fysieke veiligheid gemeten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid. De uitkomsten worden gerapporteerd op schoolniveau en in tegenstelling tot de LeerlingSCOL wordt er niet op leerlingniveau gerapporteerd.

Categorieën

De MSV bestaat uit de categorieën

  • Sociale veiligheidsbeleving
  • Welbevinden
  • Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid

De MSV is als volgt opgebouwd:

In totaal bestaat de MSV uit 46 vragen. Hiervan zijn 22 vragen afkomstig uit de LeerlingSCOL:

  • 8 vragen hiervan horen bij de schaal Welbevinden. In de LeerlingSCOL horen deze vragen bij de categorieën Opkomen voor jezelf, Aardig doen, Ervaringen delen, Samen werken en spelen, en Een taak uitvoeren.
  • 14 vragen van de LeerlingSCOL horen bij de schaal Sociale veiligheidsbeleving. In de LeerlingSCOL horen deze vragen bij de categorieën Jezelf presenteren, Een keuze maken, Aardig doen, Omgaan met ruzie, Opkomen voor jezelf en Ervaringen delen.

Er zijn 7 extra vragen toegevoegd voor de schalen Welbevinden en Sociale veiligheidsbeleving.

Er zijn 17 vragen toegevoegd voor de schaal Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid.


Bestel SCOL