scol.nl


SCOL

Scoreformulier

Het scoreformulier is eenvoudig en snel in te vullen. Dit kan zowel met het toetsenbord als met de muis. U kunt tussentijds het scoreformulier opslaan: handig wanneer u bijvoorbeeld eerst specifieke gedragingen beter wilt observeren. Daarnaast kunt u bij ieder scoreformulier opmerkingen toevoegen.

Als u nadere toelichting wilt hebben op een vraag en hoe u deze het beste kunt beantwoorden, klikt u op de vraag en kunt u vanuit een pop-up na het lezen van de toelichting de vraag alsnog scoren. Of u kunt vanuit de toelichting nog verder doorklikken naar een specifieke stoornis of beperking en lezen hoe u in dat geval de vraag het beste kunt interpreteren.

Overzichten

De SCOL PO heeft een tiental overzichten, onderverdeeld in leerling-, groeps- en schoolniveau. Per niveau kunt u de scores per afnamemoment bekijken. Ook is het mogelijk om meerdere afnamemomenten met elkaar te vergelijken in de vorm van schoolloopbaanoverzichten (leerling- en groepsniveau) en trendanalyse-overzichten (schoolniveau).

U kunt voor een SCOL-afname combinatiegroepen splitsen of samenvoegen.

Interpretatieadviezen

Na de afname kunt u vanuit twee belangrijke overzichten doorgaan naar de functie Interpretatieadviezen. Deze functie helpt u bij het interpreteren van de resultaten en biedt u de mogelijkheid om de basis voor een plan voor uw groep of school met leerlijnen en handelingsadviezen op te stellen en af te drukken in Word- of PDF-formaat.

Systeembeheer

In de meeste gevallen zal de systeembeheerder het programma configureren. Dit gaat eenvoudig: hij doorloopt een configuratiewizard, stelt schoolspecifieke zaken in, maakt gebruikers aan en kent rechten toe aan de gebruikers.

Voor het gebruik van de SCOL hoeft u geen dubbele leerlingadministratie te voeren. Met een EDEXML-export uit het leerlingadministratiesysteem – of een automatische koppeling vanuit ESIS – vult u de SCOL. In deze export staan de meest recente leerlinggegevens, groepsindelingen en groepsleerkrachten. 

LeerlingSCOL

De vragenlijst

De LeerlingSCOL-vragenlijst is gemakkelijk in te vullen door de leerlingen. De vragen komen één voor één op het beeldscherm. Met een muisklik kan de leerling het antwoord kiezen dat het beste bij hem/haar past. De leerling kan de vragen laten voorlezen door op een geluidsicoontje te klikken.

Na beantwoording ziet de leerling een grafische samenvatting van hoe hij de vragenlijst heeft ingevuld en kan hij doorklikken voor toelichting op de categorieën.

Overzichten

De LeerlingSCOL heeft een zevental overzichten, onderverdeeld in leerling-, groeps- en schoolniveau. Per niveau kan de score per afnamemoment bekeken worden. Ook is het mogelijk om de resultaten op de SCOL en de LeerlingSCOL van een leerling of groep met elkaar te vergelijken.

Monitor Sociale veiligheid (MSV), optioneel

U kunt de veiligheidsbeleving en het welbevinden van uw leerlingen monitoren met de MSV.  Standaard staat deze geactiveerd en worden de MSV-vragen aan de LeerlingSCOL-vragenlijst toegevoegd. U kunt de MSV ook uitzetten.

Systeembeheer

In de systeembeheerfunctie van de LeerlingSCOL kunt u per leerling, een groep leerlingen of alle leerlingen tegelijk gebruikersaccounts maken. Vervolgens kunt u de gebruikersnamen en wachtwoorden op een eenvoudige wijze aan de leerlingen verstrekken.

Aanleveren van geanonimiseerde gemiddelde scores aan de Inspectie

In het kader van de monitoringsverplichting van de Wet Sociale veiligheid op school, kunt u de aanlevering van de resultaten op de MSV direct vanuit het programma regelen. Geeft u Rovict toestemming voor de aanlevering van de data, dan regelt Rovict dit rond het einde van het schooljaar voor u.

 


Bestel SCOL