scol.nl


Haal het beste uit de SCOL, LeerlingSCOL en de Monitor Sociale Veiligheid 

Met de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) brengen leerkrachten in kaart hoe sociaal competent een leerling zich op school gedraagt. De LeerlingSCOL meet het oordeel van de leerling over zijn eigen sociale competentie. De resultaten bieden aanknopingspunten voor uw onderwijs in sociale competentie.

Twee vormen van scholing

Het invullen van de SCOL en LeerlingSCOL wijst zichzelf. Het programma is eenvoudig te bedienen en de handleiding biedt voldoende informatie. Om ervoor te zorgen dat alle teamleden goed leren werken met het instrument en om optimaal gebruik te maken van de resultaten blijkt in de praktijk dat enige scholing handig is. Daarom biedt de CED-Groep twee vormen van scholing aan: begeleiding op maat voor het hele team en een verdiepingscursus voor interne en externe begeleiders en directies.

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat ondersteunt het team bij de invoering van de SCOL en LeerlingSCOL. In principe bestaat deze begeleiding uit twee delen, maar in overleg kunt u ook voor een andere vorm kiezen. Het eerste deel is erop gericht dat alle teamleden weten hoe ze de SCOL invullen; in het tweede deel staan de interpretatie van de resultaten en het maken van groepsplannen centraal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via communicatie@cedgroep.nl.

Cursusaanbod

Het complete aanbod van de CED-Groep op het gebied van sociale competentie en burgerschap vindt u op de website.

Doordat u met meerdere cursisten samen bent, hoort u ook tips en ervaringen van anderen. Data en tijdstippen van de cursussen vindt u op: http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen.aspx#Gedrag en werkhouding

Informatie krijgt u via cursusbureau@cedgroep.nl. Via dit adres kunt u zich ook opgeven.


Bestel SCOL