scol.nl


Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding bevat de inhoudelijke toelichting op het gebruik van de SCOL en de LeerlingSCOL als leerlingvolgsysteem en de Monitor Sociale Veiligheid en gaat over de methodiek, de gehanteerde begrippen, het invullen, het gebruik en de analyse van de verschillende overzichten en de interpretatie van de resultaten. In de bijlagen vindt u een uitgebreide toelichting op de categorieën en de vragen, suggesties voor het onderwijs en verwijzingen naar achtergrondinformatie.


Bestel SCOL