scol.nl


De scores

De MSV maakt voor de schalen Sociale Veiligheidsbeleving en Welbevinden deels gebruik van de vragen van de LeerlingSCOL en voegt daarnaast nog 24 vragen toe aan de vragenlijst: 3 voor Sociale Veiligheidsbeleving, 4 voor Welbevinden en 17 voor Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid. De vragen worden aparte aan de leerling geïntroduceerd. De 7 extra vragen voor Sociale Veiligheidsbeleving en Welbevinden maken gebruik van dezelfde antwoordschaal als de LeerlingSCOL.

Bij elke vraag kunt u kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:

Bijna nooit

De leerling laat het gedrag bijna nooit zien.

Soms

De leerling laat het gedrag wel eens zien. Het gedrag komt voornamelijk voor in situaties die hiertoe duidelijk uitnodigen.

Bijna altijd

De leerling laat het gedrag bijna altijd zien.

 

De vragen voor Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid maken gebruik van de volgende schaal:

Denk aan wat je afgelopen maand (vier weken) op school hebt meegemaakt:

Dit is niet gebeurd

Dit is ongeveer 1 of 2 keer gebeurd

Dit is ongeveer 3 of 4 keer gebeurd

Dit is 5 keer of vaker gebeurd


Bestel SCOL