scol.nl


Ondersteunende producten

Kwink

Kwink is een digitale methode voor sociaal-emotioneel leren, voor groep 1 t/m 8. Met Kwink voorkomt u verstorend gedrag zoals pesten. Deze methode kent een groepsbrede aanpak en werkt volgens het ADI-model. Kwink vraagt weinig tot geen voorbereidingstijd. De resultaten van Kwink zijn meetbaar in de SCOL. Kwink biedt in elke les een ‘Kwink van de Week’ aan. Daarin wordt op gedragsniveau aangegeven wat het doel is. De Kwink van de Week is gekoppeld aan een of meerdere gedragscategorieën van de SCOL.

KWINK en de SCOL

Kwink is een methode, de SCOL is een observatie-instrument. Lees hier over de overeenkomsten en verschillen tussen de SCOL en Kwink en hoe je gebruik van Kwink en SCOL het beste kunt combineren.

Kijk ook op Kwintessens.


Bestel SCOL