scol.nl


Wat is de Monitor Sociale Veiligheid

De Monitor

De Monitor Sociale Veiligheid (MSV) is een instrument om de sociale veiligheid van leerlingen te meten en te volgen. Deze monitoring is een wettelijke verplichting. De MSV is een optionele toevoeging op de leerlingvragenlijst van de Sociale Competentie Observatielijst (LeerlingSCOL). Om de MSV te kunnen gebruiken, heeft een school een LeerlingSCOL-licentie nodig. De school kan er voor kiezen om de MSV-vragen wel of niet als aanvulling op de LeerlingSCOL af te nemen. Gebruikt u de MSV niet, denk er dan wel om dat u de sociale veiligheid met een ander instrument in kaart brengt om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Voor de MSV is een aparte inhoudelijk gebruikershandleiding beschikbaar.

De MSV is net zoals de LeerlingSCOL bestemd voor leerlingen van groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. Met de MSV wordt het oordeel van de leerling over zijn welbevinden, veiligheidsbeleving en aantasting van de sociale en fysieke veiligheid gemeten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid. De uitkomsten worden gerapporteerd op schoolniveau en in tegenstelling tot de LeerlingSCOL wordt er niet op leerlingniveau gerapporteerd.

Categorieën

De MSV bestaat uit de categorieën

  • Sociale veiligheidsbeleving
  • Welbevinden
  • Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid

De MSV is als volgt opgebouwd:

In totaal bestaat de MSV uit 46 vragen.
Hiervan zijn 22 vragen afkomstig uit de LeerlingSCOL: 

  • 8 vragen hiervan horen bij de schaal Welbevinden. In de LeerlingSCOL horen deze vragen bij de categorieën Opkomen voor jezelf, Aardig doen, Ervaringen delen, Samen werken en spelen, en Een taak uitvoeren.
  • 14 vragen van de LeerlingSCOL horen bij de schaal Sociale veiligheidsbeleving. In de LeerlingSCOL horen deze vragen bij de categorieën Jezelf presenteren, Een keuze maken, Aardig doen, Omgaan met ruzie, Opkomen voor jezelf en Ervaringen delen.

Er zijn 7 extra vragen toegevoegd voor de schalen Welbevinden en Sociale veiligheidsbeleving.

Er zijn 17 vragen toegevoegd voor de schaal Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid.

Extra vraag voor leerlingen die willen praten over veiligheid

In aanvulling op de Monitor Sociale Veiligheid bij de SCOL kunt u ervoor kiezen om een extra vraag af te nemen, waarmee de leerling aangeeft of hij behoefte heeft om verder te praten over de eigen sociale (on)veiligheid of die van anderen.
Aan het einde van de MSV-vragenlijst krijgt de leerling dan de vraag: Ik wil hier met één van de juffen of meesters over praten. De leerling kan antwoorden met Ja, dat wil ik of Nee, dat hoeft niet. Als de leerling met Ja antwoordt, krijgt hij de vraag: Ik wil praten met. De leerling kan dan kiezen voor Met mijn eigen juf of meester of Liever met iemand anders.

De gebruiker met de rol van vertrouwenspersoon kan op een apart overzicht zien welke leerlingen een gespreksverzoek hebben gedaan.

Lees hier het volledige bericht.


Bestel SCOL