scol.nl


De scores

De SCOL heeft een positieve invalshoek: de vragen gaan over wat een leerling wél kan. Wat de leerling (nog) niet kan, kunt u afleiden uit de vragen waarop de leerling lage scores behaalt.

Bij elke vraag kunt u kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:

Nooit De leerling laat het gedrag nooit zien.
Zelden De leerling laat het gedrag te weinig zien, veel minder dan leeftijdgenoten en alleen als de situatie uitnodigt tot het gedrag, bijvoorbeeld op aansporing van de leerkracht.
Soms De leerling laat het gedrag wel eens zien maar minder dan leeftijdgenoten. Het gedrag komt voornamelijk voor in situaties die hiertoe duidelijk uitnodigen.
Geregeld De leerling laat het gedrag meestal zien, net zo vaak als leeftijdgenoten, maar niet zo vaak als de situatie tegen zit.
Vaak De leerling laat het gedrag vaak zien, vaker dan leeftijdgenoten, namelijk ook als de situatie daar niet direct toe uitnodigt.


Om te beslissen welke score een leerling krijgt, vergelijkt u zijn gedrag dus in de eerste plaats met dat van zijn leeftijdgenoten. In de tweede plaats kijkt u hoe de leerling zich in verschillende situaties gedraagt.


Bestel SCOL