scol.nl


De procedure

De MSV kunt u als aanvulling op de LeerlingSCOL-vragenlijst per leerling  tweemaal per jaar afnemen. Omdat de vragen worden toegevoegd aan de LeerlingSCOL, zal de afname van de MSV dus gelijk opgaan met de LeerlingSCOL-afname: een keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in mei. De MSV is bedoeld voor leerlingen die in groep 6, 7 en 8 zitten.

U hoeft de MSV niet af te nemen. Gebruikt u een ander instrument voor de wettelijk verplichte monitoring van de sociale veiligheid van uw leerlingen en wilt u er geen gebruik van maken, dan deactiveert u de MSV. De leerlingen zien dan alleen nog de LeerlingSCOL-vragen. U kunt er ook voor kiezen om de MSV slechts één keer per jaar af te nemen. U activeert de MSV dan alleen voor die afname.

Leest u voor de afname eerst de handleiding door.

Invullen

De leerlingen vullen zelfstandig de vragenlijst in. De leerling krijgt één voor één de vragen voorgelegd. Na het invullen krijgt de leerling direct een terugkoppeling van de resultaten. De leerkracht ziet deze terugkoppeling niet. De leerling vult de MSV in volledige anonimiteit in, waardoor u een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgt van de veiligheidsbeleving en het welbevinden van uw leerlingen.

Afnemen van de extra vraag

Neemt u de extra vraag af waarbij leerlingen kunnen aangeven of zij willen praten over hun eigen veiligheid of die van anderen (een optionele toevoeging op de MSV: zie ook Wat is de MSV, dan is het van belang dat u goede afspraken maakt binnen het team over het organiseren van de gesprekken. De school dient daarvoor een vertrouwenspersoon aan te wijzen, die gedurende of na afloop van de afname het speciale overzicht raadpleegt en de gesprekken organiseert tussen leerlingen en leerkrachten.

Lees hier het volledige bericht.


Bestel SCOL