scol.nl


De scores

De LeerlingSCOL heeft een positieve invalshoek: de vragen gaan over wat een leerling wél kan. Wat de leerling (nog) niet kan, is af te leiden uit de stellingen waarop de leerling lage scores behaalt.

Bij elke vraag kan je kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:

Bijna nooit De leerling laat het gedrag bijna nooit zien.
Soms De leerling laat het gedrag wel eens zien. Het gedrag komt voornamelijk voor in situaties die hiertoe duidelijk uitnodigen.
Bijna altijd De leerling laat het gedrag bijna altijd zien.

Bestel SCOL