scol.nl


Over SCOL

Het belang van sociale competentie

Het vermogen om zich sociaal competent te gedragen, komt kinderen niet aangewaaid. Het belang van sociaal vaardig gedrag ondervindt elke leerkracht echter dagelijks in de lespraktijk. Naarmate de groep zich sociaal competenter gedraagt, verbetert de sfeer in de groep. Kinderen voelen zich veilig, zijn gemotiveerd en presteren beter. Ook voor de leerkracht levert dit belangrijke ‘winst’ op. Minder ergernis en frustratie, meer tijd voor individuele ondersteuning van leerlingen die dit nodig hebben; kortom een duidelijke win-win-situatie!

Het ontwikkelen van sociale competentie

Om zich sociaal competent te kunnen gedragen, hebben kinderen kennis en vaardigheden nodig; al doende ontwikkelen zij een sociaal competente houding.

  • Kennis: weten hoe het ‘hoort’.
  • Vaardigheden: die kennis in praktijk kunnen brengen.
  • Houding: die kennis en vaardigheden ook in praktijk willen en durven brengen.

Om gestructureerd te werken aan de ontwikkeling van sociaal competent gedrag, heeft de CED-Groep een compleet instrumentarium ontwikkeld. De SCOL is daar een onderdeel van. De complete lijst ziet er als volgt uit:

  • Het observatie-instrument de Sociale Competentie Observatie Lijst of kortweg de SCOL, die nu webbased is.
  • De schoolbrede methode: Kinderen en … hun sociale talenten. Deze sluit direct aan bij de SCOL.
  • Begeleiding van individuele leerlingen die extra aandacht behoeven: Portfolio sociale competentie, eveneens gebaseerd op dezelfde gedragscategorieën als de SCOL en de methode.

Extra interessant:

  • De SCOL is volledig COTAN-gecertificeerd

Extra interessant voor ESIS-gebruikers:

  • De gegevens van de SCOL komen direct in het ESIS-leerlingdossier. Een belangrijk voordeel wanneer u met ESIS-B webbased werkt!

Krachten gebundeld

Kwintessens NZV Uitgevers, de CED-Groep en Rovict zijn vanaf eind september 2006 een formeel samenwerkingsverband aangegaan. De CED-Groep blijft de SCOL inhoudelijk en methodologisch ontwikkelen en verzorgt de scholing. Rovict is eigenaar van het softwareproduct SCOL en zorgt voor de verdere doorontwikkeling en vernieuwing van de software. Daarnaast neemt Rovict de helpdeskfunctie van Kwintessens Uitgevers over. Kwintessens en Rovict behartigen de klantcontacten en dragen zorg voor de verkoop.

Leverings- en gebruikersvoorwaarden

Download hier de Gebruikersvoorwaarden en de Nederland ICT voorwaarden.

 


Bestel SCOL