scol.nl


Wat is de LeerlingSCOL

De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). De LeerlingSCOL is ontwikkeld, omdat het van belang is te weten hoe leerlingen zelf denken over hun sociale competentie . Zo kan het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergeleken worden met het resultaten van de LeerlingSCOL. De LeerlingSCOL is bedoeld voor bovenbouwleerlingen.

De LeerlingSCOL geeft zicht op de mening van de leerling zelf. Daarom gebruikt u de LeerlingSCOL wanneer u:

  • de sociale competenties in kaart wilt brengen per leerling en per groep;
  • een nuttige aanvulling wilt hebben op de resultaten van de SCOL;
  • prioriteiten wilt vaststellen;
  • planmatig wilt werken aan de ontwikkeling van sociale competenties;
  • voorbereidingen wilt treffen op het werken met een portfolio.

De LeerlingSCOL kunt u niet los gebruiken. De LeerlingSCOL is optioneel te bestellen als aanvulling op de SCOL.

Monitor Sociale Veiligheid

Aanvulling op de LeerlingSCOL is de MSV, de Monitor Sociale Veiligheid. Klik hier voor meer informatie. 

 

De LeerlingSCOL is ontwikkeld in samenwerking met de CED-Groep en Rovict B.V.

Demonstraties SCOL-programma

In dit demofilmpje krijg je in vogelvlucht een overzicht van de SCOL, de Monitor Sociale Competentie, de overzichten in de SCOL en krijg je tips over het beheer ervan.


Bestel SCOL