scol.nl


Het programma

De SCOL

De SCOL bestaat uit een scoreformulier per leerling, dat u tweemaal per jaar invult: een keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in mei. Na de eerste keer invullen, maakt u een beginanalyse van de gegevens: over een leerling of van de hele groep. En wanneer de SCOL schoolbreed is afgenomen, kan dit zelfs op schoolniveau. Na iedere volgende afname vergelijkt u de scores met de vorige afnamen en analyseert u de vorderingen. Van elke individuele leerling, van elke groep en zo u wilt, van de school als geheel.

De LeerlingSCOL

De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de SCOL. U kunt de LeerlingSCOL afnemen onder de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De leerlingen uit deze groepen vullen ook tweemaal per jaar de LeerlingSCOL-vragenlijst in: rondom hetzelfde moment als de leerkracht de SCOL invult. Na het invullen kunt u afzonderlijke LeerlingSCOL-analyses uitvoeren, maar u kunt ook het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, per leerling of per groep vergelijken met de resultaten van de LeerlingSCOL.

De Monitor Sociale Veiligheid

De MSV kunt u als toevoeging op de LeerlingSCOL-vragenlijst aan- of uitzetten. Staat de MSV aan, dan worden de vragen van de MSV toegevoegd aan de LeerlingSCOL. Staat deze uit, dan worden de MSV-vragen niet aan de leerling gesteld.

In het programma kunt u ook de automatische levering van de gemiddelde resultaten op de MSV aan de Inspectie van het Onderwijs in het kader van de Wet Sociale veiligheid op school regelen.


Bestel SCOL