scol.nl


De procedure

De LeerlingSCOL bevat een vragenlijst per leerling die tweemaal per jaar moet worden ingevuld: een keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in mei. De LeerlingSCOL is bedoeld voor leerlingen die in groep 6, 7 en 8 zitten.

Leest u eerst de handleiding door. Het is handig om in de groep te oefenen door een paar proefvragen voor te leggen. Zo zijn de leerlingen goed voorbereid en kunnen ze de LeerlingSCOL gemakkelijk invullen.

Invullen

De leerlingen vullen zelfstandig de vragenlijst in. Het beoordelen van de 27 vragen zullen de leerlingen snel onder de knie krijgen. De leerling krijgt één voor één de vragen voorgelegd. Na het invullen krijgt de leerling direct een terugkoppeling van de resultaten.

 


Bestel SCOL