scol.nl


De procedure

De SCOL – Sociale Competentie ObservatieLijst – is een scorelijst per leerling die u tweemaal per jaar invult: een keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in het voorjaar. Het scoren van de 27 vragen zult u snel onder de knie krijgen. Leest u eerst de handleiding door. Het is handig om te oefenen door een paar proefscores te maken. Van bijvoorbeeld een collega, uw eigen kind of uw partner. Als u de SCOL al vaker heeft ingevuld dan kunt u ermee volstaan de handleiding nogmaals door te lezen voor u aan de afname begint.

Observeren

U kent uw leerlingen en u weet hoe zij zich gewoonlijk in allerlei situaties gedragen. U kunt hun gedrag goed plaatsen. Door de leerling voorafgaand aan het invullen nog eens bewust te observeren, toetst u uw (voor)oordeel aan het gedrag van de leerling.

Deze observaties kunt u uitvoeren, terwijl u gewoon lesgeeft. U observeert telkens een groepje van drie à vier leerlingen tegelijk gedurende een dag. Kies drie à vier leerlingen voor wie u de SCOL gaat invullen en bedenk welke situaties er die dag zullen voorkomen. Probeer ervoor te zorgen, dat er een paar situaties met verschillende kenmerken zijn. U observeert de leerling met de vragen van de SCOL in uw hoofd. Hieronder vatten we samen waarop u kunt letten:

 • Gedraagt deze leerling zich in deze situatie sociaal competent gelet op zijn leeftijd?
 • Doet hij dat uit zichzelf of wordt hij ertoe aangespoord?
 • Welke kenmerken heeft de situatie?
  • vrij - gestructureerd
  • met volwassenen - leeftijdgenoten
  • vertrouwd - onbekend
  • gelijke – tegengestelde belangen
  • verhouding tot andere personen

Invullen

Door de observatie heeft u uw beeld van de leerling getoetst aan zijn huidige gedrag. Vervolgens vult u de SCOL in voor de geobserveerde leerlingen. Het is mogelijk dat u niet al het gedrag waarnaar gevraagd wordt, op die dag heeft kunnen observeren. U mag dan uw oordeel baseren op hoe u de leerling kent. De observatie is ook niet bedoeld om al het gedrag dat in de SCOL genoemd wordt opnieuw te observeren. Deze is vooral ingelast als extra toets of u het beeld dat u van de leerling heeft, moet bijstellen.


Bestel SCOL