scol.nl


Ondersteunende producten

Kwink

Kwink is een digitale methode voor sociaal-emotioneel leren, voor groep 1 t/m 8. Met Kwink voorkomt u verstorend gedrag zoals pesten. Deze methode kent een groepsbrede aanpak en werkt volgens het ADI-model. Kwink vraagt weinig tot geen voorbereidingstijd. De resultaten van Kwink zijn meetbaar in de SCOL. Kwink biedt in elke les een ‘Kwink van de Week’ aan. Daarin wordt op gedragsniveau aangegeven wat het doel is. De Kwink van de Week is gekoppeld aan een of meerdere gedragscategorieën van de SCOL.

Kinderen en … hun sociale talenten

‘Kinderen en … hun sociale talenten’ is een methode om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van sociale competentie bij leerlingen op de basisschool. De methode gaat uit van de acht gedragscategorieën van de SCOL en biedt handvatten om gericht met de resultaten van de SCOL aan de slag te gaan. Met het praktische en toegankelijke lesmateriaal stimuleren leraren kinderen in de ontwikkeling van hun emotionele intelligentie en daarmee hun ontwikkeling op andere terreinen. Doel is een prettig schoolklimaat te bevorderen en leerlingen de nodige sociale bagage mee te geven; een goede basis voor deelname aan de maatschappij.

Kijk ook bij Kwintessens.


Bestel SCOL