scol.nl


PO of SO?

Maakt u alstublieft een keuze tussen primair onderwijs of speciaal onderwijs.


Kies voor PO Kies voor SO

De SCOL kent een PO- en SO-versie. De functionaliteiten lijken op elkaar. De SCOL PO is genormeerd. De SCOL PO is bovendien positief beoordeeld door de COTAN. De SCOL PO beschikt daarnaast ook over Interpretatieadviezen en het overzicht Voorstel Groepsindeling.

Bij de SCOL SO gelden er andere richtlijnen voor het invullen van de vragenlijst. Bij het programma verschijnt een katern waarin wij onder andere aangeven hoe u rekening kunt houden met verschillende stoornissen en beperkingen van uw leerlingen. In de SCOL SO gelden de vastgestelde normen door landelijk normeringonderzoek niet. Om de resultaten van de leerlingen toch te kunnen interpreteren, wordt in de SO-versie de rangorde van de scores van de leerlingen in de groep als uitgangspunt genomen. Hierdoor kunt u zien op welke leerlingen de groepsaanpak zich moet richten en welke leerlingen in aanmerking komen voor een intensieve aanpak.

Demovideo

Bekijk hier de demovideo