scol.nl


SCOL en de MSV tijdens corona

Momenteel volgen vrijwel alle leerlingen thuisonderwijs. Deze situatie houdt aan tot in elk geval 28 april. Mogelijk vraagt u zich af wat u het beste kunt doen als het gaat om het meten van sociale competentie en sociale veiligheid.

SCOL voor school

De SCOL en MSV zijn niet de juiste instrumenten om in de thuissituatie het welbevinden en/of de sociale competentie te meten. Het is waarschijnlijk dat het welbevinden van leerlingen in deze periode niet optimaal is. De grootste zorgen van scholen zitten nu bij huiselijk geweld, een teruglopend gevoel van welbevinden en gebrek aan ondersteuning bij thuisonderwijs.
Voor het meten van de veiligheid thuis is de SCOL/MSV niet geschikt. De vragen zijn gericht op de schoolsituatie en de interactie die daarin plaatsvindt. De SCOL/MSV op korte termijn geschikt maken voor deze nieuwe situatie van thuisonderwijs, inclusief de eisen die daaraan worden gesteld m.b.t. validiteit en betrouwbaarheid, is onmogelijk.

Hou contact

Rovict en de CED-Groep adviseren u om in de huidige situatie vooral contact te houden met de kinderen en met hen in groepjes of 1-op-1 in gesprek te gaan over het welbevinden via de kanalen die zij daarvoor nu ook breed inzetten voor alle cognitieve vakken: (video)bellen, chat en andere elektronische communicatiemiddelen. Daarnaast is het belangrijk om in contact te blijven met de ouders.

Op de rit

Ook als de scholen straks weer open gaan, raden wij u aan om de tijd te nemen om het onderwijs op school weer goed op te starten en pas een SCOL/MSV-afname te starten als u denkt dat de leerlingen en medewerkers weer de draad van de normale situatie hebben opgepakt.

Materialen voor thuis

U kunt ouders wijzen op de materialen die de CED-Groep aanbiedt voor thuisonderwijs

Op het gebied van Welbevinden zijn dat bijvoorbeeld lessen voor thuis van de Vreedzame school:

Ook samen actief bezig zijn draagt bij aan het welbevinden van kinderen. Zie hiervoor ideeën via deze link.

Wij wensen u heel veel succes, sterkte en wijsheid toe bij alle activiteiten.


 

Wat is de SCOL

De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een configuratiehandleiding en een inhoudelijke gebruikershandleiding. Het meetinstrument SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt.

De SCOL kunt u los van een lesmethode gebruiken. Kiest u voor de ondersteuning van een methode, dan sluit ‘Kwink’ goed aan op de metingen van de SCOL. Het is echter ook mogelijk om de SCOL samen met andere methoden te gebruiken. Met de SCOL-scores brengt u de sociale competentie van uw leerlingen systematisch in kaart. Daarom gebruikt u de SCOL wanneer u:

  • de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig wilt aanpakken;
  • met de uitkomsten van de SCOL-scores uw onderwijs inhoudelijk vorm wilt geven;
  • leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor wilt zijn;
  • het welbevinden en de sociale veiligheid van uw leerlingen wilt monitoren.

De SCOL is ontwikkeld in samenwerking met de CED-Groep en Rovict B.V.

Bekijk hier de demovideo.


Bestel SCOL