scol.nl


Wat is de SCOL

De Sociale Competentie Observatie Lijst voor Speciaal Onderwijs (SCOL SO) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, afgestemd op het speciaal onderwijs. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een gebruikershandleiding en een inhoudelijke handleiding.

De SCOL kunt u los van een lesmethode gebruiken. Kiest u toch voor de ondersteuning van een methode, dan zijn hiervoor ‘Kinderen … en hun sociale talenten’ en het ‘Portfolio sociale competentie’ speciaal ontwikkeld. Het is echter ook mogelijk om de SCOL samen met andere methoden te gebruiken. Met de SCOL-scores brengt u de sociale competentie van uw leerlingen systematisch in kaart. Daarom gebruikt u de SCOL wanneer u:

  • de ontwikkeling van sociale competentie op groeps- of op schoolniveau planmatig wilt aanpakken;
  • met de resultaten op de SCOL uw onderwijs in sociale competentie inhoudelijk vorm wilt geven;
  • leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor wilt zijn.
De SCOL is gemaakt in samenwerking met de CED-Groep, Kwintessens Uitgevers en Rovict B.V.


 
Ruimte voor onderwijs