scol.nl


Wat is de SCOL

De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een configuratiehandleiding en een inhoudelijke gebruikershandleiding. De SCOL PO is positief beoordeel door de COTAN, de Commissie Testaangelegenheden Nederland. Dit betekent dat het meetinstrument SCOL voor Primair Onderwijs valide en betrouwbaar is en voldoet aan de kwaliteitseisen die de COTAN stelt.

De SCOL kunt u los van een lesmethode gebruiken. Kiest u voor de ondersteuning van een methode, dan sluiten ‘Kinderen … en hun sociale talenten’, ‘Kwink’ en het ‘Portfolio sociale competentie’ goed aan op de metingen van de SCOL. Het is echter ook mogelijk om de SCOL samen met andere methoden te gebruiken. Met de SCOL-scores brengt u de sociale competentie, het welbevinden en de beleving van sociale veiligheid van uw leerlingen systematisch in kaart. Daarom gebruikt u de SCOL wanneer u:

  • de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig wilt aanpakken;
  • met de uitkomsten van de SCOL-scores uw onderwijs inhoudelijk vorm wilt geven;
  • leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor wilt zijn;
  • het welbevinden en de sociale veiligheid van uw leerlingen wilt monitoren..
De SCOL is gemaakt in samenwerking met de CED-Groep.

Demonstraties SCOL-programma

Nieuwe filmpjes volgen.Bestel SCOL